top of page
projects.

film

bio

SRB

Marko Cvejić, rođen 1978 u Zrenjaninu, Jugoslavija. Diplomirao filmsku i pozorišnu režiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Osnivač nezavisne produkcije Mandragora Film, koja je producirala više od deset njegovih kratkih, srednjemetražnih i celovečernjih filmova. Ima bogato iskustvo na svim područjima filmskog stvaralaštva. Veruje da je film medij koji krade trenutke stvarnosti i beleži ih za večnost. Uglavnom je zainteresovan za sinkretizam između dokumentarnog i artificijelnog, što je veoma primetno kao najdominantniji izraz u njegovom delu. Rasterećen od jezika, prostora i nacionalnog identiteta, njegovi filmovi predstavljaju širok dijapazon kulturne raznolikosti Balkana. Bavi se temama koje nisu svakodnevno zastupljene u medijskom prostoru, njegovi junaci su često antijunaci, marginalci i društveni odpadnici. Kao pretežno dokumentarni stvaralac smatra da se društvena angažovanost odražava u sposobnosti autora da prepozna potrebe vremena u kojem živi i da govori u ime mnoštva istomišljenika, koji nemaju mogućnost da bi kroz jezik pokretnih slika neprestano ukazivali na socijalne nepravde. Živi i radi na relaciji Ljubljana-Zrenjanin.

SLO
Marko Cvejić, rojen 1978 v Zrenjaninu, Jugoslavija. Iz filmske in gledališke režije je diplomiral na Akademiji umetnosti v Novem Sadu. Je ustanovitelj neodvisne produkcijske hiše Mandragora film, v okviru katere je posnel več kot deset svojih kratkih, srednjemetražnih ter celovečernjih filmov. Ima bogate izkušnje na vseh področjih filmskega ustvarjanja. Verjame, da je film medij, ki krade trenutke stvarnosti in jih beleži za večnost. Njegov interes leži v sinkretizmu med dokumentarnim in igranim, kar je zelo opazna in prevladujoča lastnost njegovega dela. Ukvarja se s temami multietničnosti in multikulturalnosti Balkana. Neobremenjeni z jezikom, prostorom in nacionalno identiteto, njegovi filmi predstavljajo široko kulturno raznolikost Balkana. Ukvarja se s temami, ki niso vsakodnevno zastopane v medijskem prostoru, njegovi junaki so pogosto tudi antijunaki, marginalizirani in družbeni odpadniki. Kot pretežno dokumentarni ustvarjalec meni, da se družbena angažiranost odraža v avtorjevi sposobnosti prepoznavati potrebe časa, v katerem živi in govorjenju v imenu množic enakomislečih, ki nimajo možnosti, da bi skozi jezik gibljivih slik nenehno opozarjali na socialne krivice. Živi in dela med Ljubljano in Zrenjaninom.

ENG

Marko Cvejic, born on 1978 in Zrenjanin, Yugoslavia. Graduated in film and theater directing at the Art Academy in Novi Sad. Founder of the independent production company Mandragora Film, which has produced more than ten of his short, mid-length and feature films. He has extensive experience in all areas of filmmaking. He believes that film is a medium that steals moments of reality and records them for eternity. Cvejic is especially interested in the syncretism between documentarism and fiction, which is very noticeable as the dominant characteristic of his work. Unburdened by language, space and national identity, his films present the broad cultural diversity of the Balkans. He deals with the topics that are not daily presented in the media, his heroes are often anti-heroes, marginals and social apostates. As a predominantly documentary filmmaker, he believes that social engagement is reflected in the author's ability to recognize the needs of the time in which he lives and to speak on behalf of a multitude of like-minded people who are unable to constantly point out social injustices through the language of moving images. He lives and works between Ljubljana and Zrenjanin.

Izabrani festivali i nagrade / Izbrani festivali & nagrade / Selected festivals and awards / 

2004 - Kino Otok Isola Cinema, Izola, Slovenija

2004 - Festival Neodvisnega Filma, Ljubljana, Slovenija

2005 - EX YU Alternative Film i Video, Beograd, Srbija

2005 - RAF, Zagreb, Hrvaška

2005 - Grossman Festival, Ljutomer, Slovenija

2005, 2014 - Festival Slovenskega filma, Portorož, Slovenija

2005 - Mediawave International Film Festival, Gyor, Madžarska

2006 - Alpe Adria, Trst, Italija

2006 - Balkan Black Box Festival, Berlin, Nemčija

2007 - Balkan Irish Arts Forum, Dublin, Irska

2007 - The Thessaloniki Documentary Festival, Solun, Grčija

2007 - The OFFshore film festival, Rotterdam, Nizozemska

2007 - Internacionalni festival dokumentarnog i kratkog filma, Beograd, Srbija

2007, 2012 - Luksuz festival poceni filma, Krško, Slovenija

2007 - Dokma, Maribor, Slovenija (nagrada za najboljši kratki film - Pesem za dež solza)

2007 - Festival etnološkog filma, Beograd, Srbija (posebno priznanje za film Pesem za dež solza)

2007 - Vidovin, Tolmin, Slovenija

2008 - Prvi kadar, Sarajevo, BiH

2009, 2012, 2014, 2016, 2017 - Beldocs, Beograd, Srbija

2009 - DORF, Zagreb, Hrvaška (posebna nagrada žirije za film Radio Apokaliptiko)

2010, 2013 - Cinema City, Novi Sad, Srbija

2010 - Etnofilm Čadca, Čadca, Slovaška (prva nagrada Slovaške matice za film Zgodba o Janu Lenhartu)

2011 - Ruski festival antropološkega filma, Ekaterinburg, Rusija

2012 - Bosifest, Beograd, Srbija (nagrada občinstva za najboljši film za film Tihi)

2012 - Uhvati samnom ovaj dan, Novi Sad, Srbija (nagrada za najboljši dokumentarec za film Tihi)

2012 - PATRAS film festival, Patras, Grčija

2014 - EURO-in festival, Novi Sad, Srbija

2015 - Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, Beograd, Srbija

2017 - Martovski festival, Beograd, Srbija

2018 - Zagrebdox, Zagreb, Croatia

about.

contact.

  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Vimeo Icon

Hvala! / Thanks!

contact.
bottom of page