top of page

REICHENBURG BROTHERS

 

Scenario, režija i montaža: MARKO CVEJIĆ

Producent: TOM GOMIZELJ

Kamera: SANDI POBEŽIN

Ton: VUKAŠIN STANOJEVIĆ

Trajanje: 12 min          

Žanr: DOKUMENTARNI

Godina proizvodnje: 2005

Zemlja proizvodnje: SLOVENIJA

Produkcija: DZMP, NFC KINO KLUB NOVI SAD

 

Sinopsis:

U srednjevekovnoj, feudalnoj Sloveniji bratske razmirice su se rešavale oružjem. Još od vremena Kaina i Avelja bratska mržnja je mogla da preraste sve ostale. Ovo je jedna od takvih priča.

 

REICHENBURG BROTHERS

 

Scenarij, režija in montaža: MARKO CVEJIĆ

Producent: TOM GOMIZELJ

Kamera: SANDI POBEŽIN

Zvok: VUKAŠIN STANOJEVIĆ

Dolžina: 12 min            

Žanr: DOKUMENTARNI

Leto produkcije: 2005

Država produkcije: SLOVENIJA

Produkcija: DZMP, NFC KINO KLUB NOVI SAD

 

Sinopsis:

V srednjeveški, fevdalni Sloveniji se je nesoglasje med brati rešavalo z orožjem. Že od časa Kajna in Abela velja bratsko sovraštvo za največje od vseh. V filmu spoznamo eno takšnih zgodb.

 

REICHENBURG BROTHERS

 

Script, directing and editing: MARKO CVEJIC

Producer: TOM GOMIZELJ

Camera: SANDI POBEZIN

Sound: VUKASIN STANOJEVIC

Runtime: 12 min          

Genre: DOKUMENTARY

Year of production: 2005

Country of production: SLOVENIA

Production: DZMP, IFC KINO KLUB NOVI SAD

 

Storyline:

In medieval, feudal Slovenia, fraternal disputes were settled by weapons. From the time of Cain and Avel, brotherly hatred could outgrow any other. This is one of those stories.

bottom of page