top of page

SRB

RADNIČKA KLASA ODLAZI U RAJ

Nastupaju:

MARIJA KERESTEŠ

MILAN SIMIĆ

ALFRED KELEMEN

BRANISLAV ODŽIN

JOVICA BERBAKOV

 

Scenario i režija: MARKO CVEJIĆ

Direktor fotografije: ALEKSANDAR KALEZIĆ

Montaža: ALEKSANDAR LJILJAK

Producenti: MARKO CVEJIĆ i TOM GOMIZELJ

Muzički producent: VITJA BALŽALORSKY

Muzičari: JOŠT DRAŠLER (kontarabas), MARKO BRDNIK (harmonika)

Dizajn zvuka: JERNEJ ČERNALOGAR

Kolor grading: GORAN MODRIĆ

Animacija slike: IZVANREDNI BOB

Dizajn: MATEJ STUPICA

Trajanje: 80 min

Žanr: DOKUMENTARNI

Godina produkcije: 2017

Zemlja produkcije: SRBIJA, SLOVENIJA

Produkcija: MANDRAGORA FILM & LUKSUZ PRODUKCIJA

 

Sinopsis:

Film dokumentuje priče nekadašnje radničke klase, koja se u današnjoj Srbiji suočava sa realnošću društva u tranziciji. Ova intimna drama, koja je izgrađena na filmskoj estetici vojvođanskog ležernog ritma, predstavlja novi pogled na zaboravljene junake radničke klase. Oni se, bez dobrog razloga, nadaju da će budućnost doneti barem tračak stabilnosti, poštovanje društvenih vrednosti i dostojanstvo minulog vremena. Svakog dana iznova pobeđuju vreme, sistem i siromaštvo. Njihove priče su priče savremenog srpskog društva, ali istovremeno i portret modernog sveta.

 

SLO

PROLETARIAT NA POTI V RAJ

Nastopajo:

MARIJA KERESTEŠ

MILAN SIMIĆ

ALFRED KELEMEN

BRANISLAV ODŽIN

JOVICA BERBAKOV

 

Scenarij in režija: MARKO CVEJIĆ

Direktor fotografije: ALEKSANDAR KALEZIĆ

Montaža: ALEKSANDAR LJILJAK

Producenta: MARKO CVEJIĆ in TOM GOMIZELJ

Producent glasbe: VITJA BALŽALORSKY

Glasbenika: JOŠT DRAŠLER (kontarabas), MARKO BRDNIK (harmonika)

Oblikovalec zvoka: JERNEJ ČERNALOGAR

Barvna obdelava slike: GORAN MODRIĆ

Animacija slike: IZVANREDNI BOB

Oblikovanje: MATEJ STUPICA

Dolžina: 80 min

Žanr: DOKUMENTARNI

Leto produkcije: 2017

Zemlja produkcije: SRBIJA, SLOVENIJA

Produkcija: MANDRAGORA FILM & LUKSUZ PRODUKCIJA

 

Sinopsis:

Film govori o nekdanjem delavskem razredu v današnji srbski tranzicijski družbi. Intimna drama, zgrajena na filmski estetiki lagodnega ritma Vojvodine, predstavlja nov vpogled na pozabljene junake delavskega razreda, ki upajoč, da bo prihodnost prinesla nekaj stabilnosti, vrednot in dostojanstva preteklosti, vsak dan znova premagujejo čas, sistem, tranzicijo in revščino. Njihove tragične zgodbe so zgodbe sodobne srbske družbe in istočasno portret sodobnega sveta.

ENG

 

THE WORKING CLASS IS OFF TO PARADISE

Participants:

MARIJA KERESTES

MILAN SIMIC

ALFRED KELEMEN

BRANISLAV ODZIN

JOVICA BERBAKOV

 

Written and directed by: MARKO CVEJIC

Director of photography: ALEKSANDAR KALEZIC

Editing: ALEKSANDAR LJILJAK

Producers: MARKO CVEJIĆ and TOM GOMIZELJ

Music producer: VITJA BALZALORSKY

Musicians: JOST DRASLER (contrabass), MARKO BRDNIK (accordion)

Sound design: JERNEJ CERNALOGAR

Colour grading: GORAN MODRIC

Image animation: INCREDIBLE BOB

Design: MATEJ STUPICA

Runtime: 80 min

Genre: DOCUMENTARY

Year of production: 2017

Country of production: SERBIA, SLOVENIA

Production: MANDRAGORA FILM & LUKSUZ PRODUKCIJA

 

Storyline:

The Working Class Is Off to Paradise documents the stories of the former working class, which is facing the reality of a transitional society in contemporary Serbia. This intimate drama, which was built in film aesthetics of Vojvodina’s leisurely pace, is a new look at the forgotten heroes of the working class. They are still, without good reason, hoping that the future will bring at least a glimmer of stability, respect for social values and dignity of the past time. Every day they conquer time, the system and poverty. Their stories are the stories of contemporary Serbian society, but also a portrait of the modern world.

bottom of page