top of page

SILVA RIZVANBEGOVIĆ – ja pripadam ovom gradu

 

Režija i montaža: MARKO CVEJIĆ

Produkcija: SVETLANA BROZ

Scenario: AMER TIKVEŠA

Kamera: GORAN HODŽIĆ

Kolor korekcija: ALEKSANDAR KALEZIĆ

Obrada i dizajn zvuka: ANŽE VIDALI

Izrada spice i grafička obrada: LUKA CIMOLINI

Muzika: ENES IBRIČEVIĆ

Direktor produkcije: GORAN ŠEHOVAC

Transkripti: MAHIRA IDRIZOVIĆ

Dužina: 30 min

Žanr: DOKUMENTARNI

Godina produkcije: 2013

Zemlja produkcije: BiH

Produkcija: GARIWO

 

Sinopsis: Priča o zaboravljenoj heroini, legendarnoj doktorki Silvi Rizvanbegović, koja je poginula u ratnom Sarajevu u kolima s oznakama hitne pomoći. Dok se nalazila na radnom zadatku, prevozeći teško ranjene građane Sarajeva, prolazeći pored kasarne, snajperista ju je pogodio u glavu.

 

 

SILVA RIZVANBEGOVIĆ – jaz spadam v to mesto

 

Režija in montaža: MARKO CVEJIĆ

Produkcija: SVETLANA BROZ

Scenarij: AMER TIKVEŠA

Kamera: GORAN HODŽIĆ

Barvna obdelava: ALEKSANDAR KALEZIĆ

Oblikovalec zvoka: ANŽE VIDALI

Grafični oblikovalec: LUKA CIMOLINI

Glasba: ENES IBRIČEVIĆ

Direktor produkcije: GORAN ŠEHOVAC

Prepisi: MAHIRA IDRIZOVIĆ

Dolžina: 30 min

Žanr: DOKUMENTARNI

Leto produkcije: 2013

Država produkcije: BiH

Produkcija: GARIWO

 

Sinopsis: Zgodba o pozabljeni junakinji, legendarni zdravnici Silvi Rizvanbegović, ki je umrla med vojno v razbitem Sarajevu. Medtem ko je v rešilnem vozilu prevažala težko ranjene meščane Sarajeva mimo vojašnice, jo je ostrostrelec ustrelil v glavo.

 

SILVA RIZVANBEGOVIĆ – I belong to this city

 

Directing and editing: MARKO CVEJIC

Production: SVETLANA BROZ

Script: AMER TIKVESA

Camera: GORAN HODZIC

Color grading: ALEKSANDAR KALEZIC

Sound design: ANZE VIDALI

Graphic design: LUKA CIMOLINI

Music: ENES IBRICEVIC

Director of production: GORAN SEHOVAC

Transcripts: MAHIRA IDRIZOVIC

Runtime: 30 min

Genre: DOCUMENTARY

Year of production: 2013

Country of production: BiH

Production: GARIWO

 

Storyline: The story of the forgotten heroine, legendary Doctor Silva Rizvanbegovic, who died in war-torn Sarajevo in an ambulance car. While on a mission, transporting heavily wounded citizens of Sarajevo, passing a barracks, a sniper shot her in the head.

04_Najbolji medju nama_Silva Rizvanbegov
bottom of page